Ručna Krilna Pumpa

Ručna Krilna Pumpa

SB-7561

Škiceta

Škiceta

Ručna pumpa za ispumpavanje ulja iz nedostupnih dijelova brodskih motora

Sisaljka

Sisaljka

Pumpica za pretakanje slobodnim padom

Ručna Krilna Pumpa Za Bačvu

Ručna Pumpa Za Bačvu

Ručna krilna pumpa namjenjena za montažu na čeličnu bačvu od 200 Lit

Ručna Stapna Pumpa

Ručna Stapna/Klipna Pumpa

SB-4598